Råd og utvalg

Her vil du finne informasjon fra råd og utvalg tilknyttet SUS

Link til møtereferater

Medlemmer SU 2017/2018:        

Leder

Roy Erik Kvalø

roy.e.kvalo@ntebb.no 

Komm. repr.

Arnulf Magne Vengstad

arnulfvengstad@hotmail.com 

Elevrepr.

Maja Austheim

majaust02@inntroskolen.no

Elevrepr.

Maren Holde

marhold02@inntroskolen.no

Foreldrerepr.

Elin Hølaas

eli.holaas@ntfk.no 

Komm. repr.

Thomas Herstad

Thomas.herstad@steinkjer.kommune.no

Lærerrepr

May Hilde Hildrum

May.Hilde.Ertsas.Hildrum@steinkjer.kommune.no

Lærerrepr

Bjørg Pedersen

Bjorg.Pedersen@steinkjer.kommune.no 

Andre ans repr

Eli Thorsrud

Eli.Thorsrud@steinkjer.kommune.no

 

 

Vara elevrepr

Aslak Jensen/ Sigri Råen

asljens02@inntroskolen.no /sigraen02@inntroskolen.no

Vara lærer

Paul Kvarving

paul.kvarving@steinkjer.kommune.no

Vara andre ans

Elin Larsen

Elin.Larsen@steinkjer.kommune.no

Vara foresatte         

Linda Rørvik

linda-rorvik@hotmail.com


 

SMU 2017/2018

Leder

Roy Erik Kvalø

roy.e.kvalo@ntebb.no 

Komm. repr.

Arnulf Magne Vengstad

arnulfvengstad@hotmail.com 

Elevrepr.

Maja Austheim

majaust02@inntroskolen.no

Elevrepr.

Maren Holde

marhold02@inntroskolen.no

Foreldrerepr.

Elin Hølaas

eli.holaas@ntfk.no 

Komm. repr.

Thomas Herstad

Thomas.herstad@steinkjer.kommune.no

Lærerrepr

May Hilde Hildrum

May.Hilde.Ertsas.Hildrum@steinkjer.kommune.no

Andre ans repr

Eli Thorsrud

Eli.Thorsrud@steinkjer.kommune.no


FAU 2017/2018      

Leder

Roy Erik Kvalø (10A)

Nestleder

Eli Hølaas (10B)

Kasserer

Lena Jønvik Holmen (8B)

Sekretær

Åse Fagerholt (9B)

Ballansvarlige

Siri Ballo (9F) og Elin Anderssen Vangstad (8C)

Avslutningsansv.

Gustav Valle (9A) og Camilla Nilsen (9D)

Vara til SU

Linda Rørvik (8D)

 

 

Møtende representanter

Lillian Moen Pettersen (8E), Jørgen S. Holm (10C), Monica Finvik (9A), Elin Vinje (9C), Liv Janne Toldnes (9E), Stig Frode Mære (SKFU) Lina Larsen (8A), Hege Skulbru (10E), Guro Strugstad Jenssen (10D)


Elevrådet 2017/2018

Maja Austmo

Leder

10C

Maren Holde

Nestleder

10B

Aslak Jensen

Markedsansvarlig

10D

Sigri Råen

Sekretær

10E

Even Grande

Styremedlem

9C

Oline Vorum

Styremedlem

9EOpprettet  : Tuesday, January 26, 2016 av Pål Baustad
Sist endret  : Tuesday, October 17, 2017 av Anne Mørkved2