Prosedyrer

Her vil det ligge informasjon om gjeldende prosedyrer ved Steinkjer ungdomsskole.

Ordensreglement gjeldene for kommunen vedtatt i Steinkjer kommune den 23.09.15

Ordensreglement for SUS revidert i SU møte ved Steinkjer ungdomsskole den 11.05.17

Fraværsprosedyrer Steinkjer kommune 

Søknad om fri elever i SteinkjerOpprettet  : Tuesday, January 26, 2016 av Anne Mørkved2
Sist endret  : Tuesday, January 2, 2018 av Lars Petter Svarte