Ustabilt mobilnett

Skolen opplever ustabilt mobilnett for tiden.

Dette har konsekvenser for bruk av kontaktlærernes mobiltelefoner. Det vil kunne oppleves at samtaler og sms ikke kommer igjennom. Feilen er meldt til ansvarlig instans.

Rektor


Opprettet  : Thursday, February 11, 2016 av Elisabeth Erle Borg
Sist endret  : Thursday, February 11, 2016 av Elisabeth Erle Borg