Ustabilt mobilnett_krisetelefon

Ved krise vær vennlig benytt inspektør sin mobil 92 02 27 85.

Telenor melder at feil skal være utbedret i morgen fredag kl 15:30.


Opprettet  : Thursday, February 11, 2016 av Elisabeth Erle Borg
Sist endret  : Thursday, February 11, 2016 av Elisabeth Erle Borg