Vedtekter for SFO Beitstad skole

Her finner dere vedtekter for SFO Beitstad skole som ble vedtatt på SU-møtet 18.10.16

https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=FxUFbNHF58OVa0OfeQuzZeHe8u9WoDTQcgssB%2bg6iOk%3d&docid=09ad13c038f554e618ad7141077d6b8bb&rev=1


Opprettet  : Sunday, November 13, 2016 av Elisabeth Erle Borg
Sist endret  : Sunday, November 13, 2016 av Elisabeth Erle Borg