Rammeplan samarbeid heim-skole

Her finner dere rammeplan samarbeid heim-skole. Rammeplanen er vedtatt i SU 18.10.16. Rammeplanen gir god informasjon om skolens arbeid, navn fra foresatte som representerer sine trinn i ulike utvalg og råd, og generell informasjon som er nyttig for dere hjemme.

https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=rhG1nex0Yiw2ytv5%2fAAyjQbPw2hwN1GN0gDBH9LxGCQ%3d&docid=07ec6d03c9be741dd8f613eec277000a7&rev=1


Opprettet  : Sunday, November 13, 2016 av Elisabeth Erle Borg
Sist endret  : Sunday, November 13, 2016 av Elisabeth Erle Borg