DuBestemmer.No - Foresatte

Du bestemmer er et undervisningsopplegg om personvern og nettvett for barn og unge mellom 9 og 18 år. Målet med Du bestemmer er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og valgene de unge gjør når de bruker digitale medier.
Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den digitale sosiale arenaen. Foresatte er sentrale rollemodeller for sine barn, og de må derfor sette seg inn i de unges digitale verden og skaffe seg kunnskap om de muligheter og utfordringer ungene møter på nett. Det er viktig at de foresatte er oppdaterte og går foran som gode forbilder og veiledere i arbeidet med å hjelpe de unge til å bli trygge nettbrukere.
Opprettet  : Thursday, December 1, 2016 av Bjørn Ove Elvestad
Sist endret  : Thursday, December 1, 2016 av Lars Petter Svarte