GRATIS ÅRSKORT I DAMPSAGA BAD FOR ELEVER PÅ 3. TRINN

Steinkjer kommune har avtale med Dampsaga Bad om at alle elever på 3. trinn får gratis årskort.

Når gjelder årskortet?

Årskortet gjelder på uke- og helgedager i skoleåret. Kortet gjelder ikke i sommerferien og juleferien. Det gjelder heller ikke mandag til fredag i høstferien og vinterferien, eller mandag til og med 2. påskedag i påskeferien.

Hvordan praktiseres ordningen?

Dampsaga Bad har en liste med navn på alle elevene på 3. trinn og hvilken skole de går på. Elevene henvender seg til personalet i resepsjonen når de ankommer badet og blir avkrysset på lista.

Må ha følge av voksen

Reglene krever at alle barn under 10 år må være i følge med en voksen når de er i badet.

Steinkjer kommune håper at elevene benytter seg av ordningen og at den blir til nytte og glede for dem.

 

OppvekstsjefOpprettet  : Friday, August 11, 2017 av Camille Abutin
Sist endret  : Friday, August 11, 2017 av Camille Abutin