Steinkjer ungdomsskole – Send SMS til skolen med Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi bruk av toveis SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Dette er måten Steinkjer ungdomsskole ønsker at foresatte gir beskjeder til skolen på.

foresatte gir beskjeder til skolen på.

  • Send melding når der er beskjeder skolen skal få om ditt barn, f.eks. ved fravær.
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender SMS-varsel ved uforutsette hendelser
  • Det er kontaktlærerne i hver klasse som leser meldingene. Ikke send sensitive opplysninger.

Send SMS til skolen

Foresatte skal nå sende SMS direkte til skolen. Dette foregår på følgende måte: For å melde fra om f.eks. fravær, sender foresatte en SMS med teksten

STEINKJERU (mellomrom) Klasse (mellomrom) Tekst (husk navn på elev og avsender)
Meldingen sendes til 03686

SMS kan lyde f.eks. slik:
STEINKJERU 8A Per er syk i dag. Hilsen Lise 

Kodeord som må brukes er:


STEINKJERU 8A
STEINKJERU 8B
STEINKJERU 8C
STEINKJERU 8D
STEINKJERU 8E

STEINKJERU 9A
STEINKJERU 9B
STEINKJERU 9C
STEINKJERU 9D
STEINKJERU 9E
STEINKJERU 9F

STEINKJERU 10A
STEINKJERU 10B
STEINKJERU 10C
STEINKJERU 10D
STEINKJERU 10E


Du kan ikke svare direkte på meldinger som er sendt ut fra skolen. For å svare skolen på melding må meldingen alltid starte med kodeord og sendes til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og den vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

 


Opprettet  : Tuesday, January 23, 2018 av Pål Baustad
Sist endret  : Tuesday, January 23, 2018 av Pål Baustad