Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen

Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen. jf. Opplæringsloven § 9A.

Her finner dere link til dokumentet som omhandler prosedyre for å forebygg, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen, godkjent 01.11.2018.

Tekst og dokument ligger også under "skjema og informasjon" på skolens hjemmeside.

Dokument - Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen, jf. Opplæringsloven § 9A.


Opprettet  : Tuesday, August 27, 2019 av Bjørn Ove Elvestad
Sist endret  : Tuesday, August 27, 2019 av Bjørn Ove Elvestad