Velkommen til skoleåret 2019 - 2020!

Her finner dere en oversikt over ledelsen og kontaktlærere skoleåret 2019 - 2020.

Ledelsen

Rektor 

Thomas Herstad

Thomas.Herstad@steinkjer.kommune.no

Inspektør 8. trinn

Anton Fagerholt

Anton.Fagerholt@steinkjer.kommune.no

Inspektør 9. og 10. trinn

Anne Mørkved

Anne.Morkved@steinkjer.kommune.no

IKT – ansvarlig  

Bente Stavrum

Bente.Stavrum@steinkjer.kommune.no

Kontaktlærere

10A

Marthe Maaø

Marthe.Maao@steinkjer.kommune.no

Tor Arne Grønnesby

Tor.Arne.Gronnesby@steinkjer.kommune.no

10B

May Hilde E. Hildrum

May.Hilde.Ertsas.Hildrum@steinkjer.kommune.no

Tor Arne Grønnesby

Tor.Arne.Gronnesby@steinkjer.kommune.no

10C

Anne Kathrine Bilstad

Anne.Kathrine.Bilstad@steinkjer.kommune.no

Henrik Pedersen Elden

Henrik.Pedersen.Elden@steinkjer.kommune.no

10D

Silje M. Stura

Silje.Myrmel.Stura@steinkjer.kommune.no

Henrik Pedersen Elden

Henrik.Pedersen.Elden@steinkjer.kommune.no

10E

Lina Overrein

Lina.Overrein@steinkjer.kommune.no

Simon Kløvjan

Simon.Klovjan@steinkjer.kommune.no

9A

Ragnhild Sakshaug

Ragnhild.Sakshaug@steinkjer.kommune.no

Magne Erik Rotmo

Magne.Erik.Rotmo@steinkjer.kommune.no

9B

Jan Erik Borg

Jan.Erik.Borg@steinkjer.kommune.no

Magne Erik Rotmo

Magne.Erik.Rotmo@steinkjer.kommune.no

9C

Trine Rannem

Siv.Johanne.Waernes@steinkjer.kommune.no

Geir Haagensen

Geir.Haagensen@steinkjer.kommune.no

9D

Ina Sørensen

Ina.Sorensen@steinkjer.kommune.no

Geir Haagensen

Geir.Haagensen@steinkjer.kommune.no

9E

Pål Johansen

Pal.Johansen@steinkjer.kommune.no

Hege Kristin Jacobsen

Hege.Kristin.Jacobsen@steinkjer.kommune.no

9F

Ingeborg Røysing

Ingeborg.Roysing@steinkjer.kommune.no

Hege Kristin Jacobsen

Hege.Kristin.Jacobsen@steinkjer.kommune.no

8A

Kari Skar

Kari.Skar@steinkjer.kommune.no

Siv Johanne Wærnes

Siv.Johanne.Waernes@steinkjer.kommune.no

8B

Øyvind Troset

Oyvind.Lovsletten.Troset@steinkjer.kommune.no

Siv Johanne Wærnes

Siv.Johanne.Waernes@steinkjer.kommune.no

8C

Bjørg Pedersen

Bjorg.Pedersen@steinkjer.kommune.no

Ragnhild Recht

Ragnhild.Recht@steinkjer.kommune.no

8D

Thomas Olufsen Moe

Thomas.Olufsen.Moe@steinkjer.kommune.no

Ragnhild Recht

Ragnhild.Recht@steinkjer.kommune.no

8E

Lars Anders Vannebo

Lars.Anders.Vannebo@steinkjer.kommune.no

Christina Hoseth

Christina.Bulling.Hoseth@steinkjer.kommune.no

8F

Ola Westerhus

Ola.Westerhus@steinkjer.kommune.no

Christina Hoseth

Christina.Bulling.Hoseth@steinkjer.kommune.no


Opprettet  : Wednesday, September 18, 2019 av Anne Mørkved2
Sist endret  : Wednesday, September 18, 2019 av Anne Mørkved2