Utviklingsplan

Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden 2016 - 2020.


SFO

LOV OM GRUNNSKOLEN : ” Skolefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå barna. Skolefritidsordninga skal gi ba