Samarbeidsutvalg for kulturskolen

Her finner du informasjon om samarbeidsutvalget for kulturskolen

Samarbeidsutvalget for Steinkjer kulturskole består av representanter for elever, foreldre, lærere og politikere.
Vi har ca 3-4 møter årlig. Rektor er sekretær for utvalget. Referat legges ut som vedlegg.
Ta kontakt med representantene hvis det er saker du vil kommentere eller ha informasjon om. Det blir valgt nye representanter hver høst, med unntak av politiske representanter, som er valgt for kommunestyreperioden.

Følgende er valgt for skoleåret 2018-19:

Vedtak: Valgt i foreldremøte 22.8.18:


 • politisk representant valgt av kommunestyret for perioden:

  Gunnar Winther, Tlf. 46 78 17 67. Epost: gunnar.winther@steinkjer.kommune.no. Vara Emma Svarva Giskås

 • 2 foreldrerepresentanter:

  Cathrine Wanderås Kvaran, leder og Mattis Hildrum

  Vara: Tormod Lånkan

 • 2 elevrepresentanter:

  Hanna Yu Nilsen og Sindre Sebastian Volden

  Vara: Hanna Kristine Loeng Jullumstrø

 • 2 lærerrepresentanter:

  Julie Skjelbred Ulvin, Elfrid Jakobsen

  Vara: Gert O. Grande og Hanne S. Aasan.

  Kulturskolerektor er sekretær for utvalget.


Saker som ønskes tatt opp i samarbeidsutvalget sendes rektor i kulturskolen på epost: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Mer info om samarbeidsutvalget følger vedlagt:

Vedtekter for SU finner du HER

Referat SU møte 12.02.18 finner du HER

Referat SU møte 27.11.17 finner du HER

Presentasjon fra foreldremøte 22.8.18 finner du HER


Opprettet  : Wednesday, January 27, 2016 av Svein Kåre Haugen
Sist endret  : Thursday, August 23, 2018 av Svein Kåre Haugen