Satsningsområder

Her finner du informasjon om hva som er kulturskolens satsningsområder:

Ny rammeplan for kulturskolen:

Steinkjer kommune har nylig vedtatt den nye rammeplanen "Mangfold og fordypning"  i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10.5.16 sak 16/29.
Vedtak: Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» skal legges til grunn for driften og utviklingen av Steinkjer kulturskole.
 
Steinkjer kulturskole har allerede vinteren 2016 deltatt i implementeringsarbeid under veiledning fra Norsk kulturskoleråd. 3 samlinger er gjennomført med ansatte i kulturskolen. I tillegg er Steinkjer kulturskole valgt ut som en av 50 kulturskoler som skal få bistand av Veilederkorps fra Norsk kulturskoleråd. Veilederkorpset skal bistå kommunene i det videre implementeringsarbeidet, samt med utarbeidelse av lokale læreplaner og fagplaner.
Dette vedtaket er viktig for å utvikle kulturskolen i tråd med de føringer som rammeplanen legger opp til.

Blås i skolen
Kulturskolen har fra høsten 2016 initiert et prosjekt med "Blås i skolen" som er prøvd ut ved Mære skole, Steinkjer skole og Egge barneskole. Alle elevene i 3-4 trinn får korpsopplæring i skoletid der vi dekker kompetansemål i musikkfaget gjennom musisering. Prosjektet går over 6 uker ved hver skole. 
 - Mer info om prosjektet finner du HER
- Evalueringsskjema for elever som deltar finner du HER

Da Askepott møtte Mozart: (Mars 2017)
Kulturskolen gjennomfører hvert annet år et større prosjekt der elevene får muligheten til å delta i en større sceneproduksjon. De fleste elevene inkluderes gjennom arbeid med teater, dans, koreografi, scenografi, musikk osv. Vi hadde samarbeid med Steinkjer teaterverksted og Ingri Angel Petersen Grønnesby som hadde skrevet manus og hadde ansvar for regi. Det ble 4 forestillinger i Dampsaga kulturhus fra søndag 26.- onsdag 29. mars 2017. Denne forestillingen ble en av årets storsatsninger.

Fra Utviklingsplanen:
1. Oppfylle visjonen "Kulturskole for alle"
- Jobbe for økt samarbeid med flere av skolene om kulturskolens grunntilbud i skoletid, bl.a. "Blås i skolen."
- Utvikle modeller for grunntilbudet i andre av de mer smale kulturfagene (fiolin, piano, blås) i samarbeid med skolene i et bevisst omfang.
- Utvikle desentraliserte kulturskoletilbud i grendene
2. Utvikle lokale læreplaner i kulturskolefagene: Gjennom bl.a. veiledning fra Norsk kulturskoleråd
3. Undervisningsorganisering/tilbudsstruktur:
- Utvikle tilbudsstrukturen til å svare på føringene i ny rammeplan med grunntilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud.
- Utvikle en ny betalins-struktur i forhold til deltagelse i gruppebaserte fag.
4. Etablere gode undervisningslokaler i sentrum:
-Bidra til å få etablert nye fremtidsrettede undervisningslokaler for kulturskolevirksomheten i Steinkjer sentrum, der det i tillegg til dagens lokaler skal være minimum to store samspillrom, kunstlokaler, 2 parallelle dansesaler til disposisjon
5. Ressurssenter:
-Opprettholde god dialog og nettverksmøter med barnehager, skoler, fritidsmusikklivet, andre kommuner og andre for å utvikle kulturskolen som ressurssenter videre.


Opprettet  : Thursday, October 6, 2016 av Svein Kåre Haugen
Sist endret  : Tuesday, May 16, 2017 av Svein Kåre Haugen