Musikkfag

Her finner du info og planer for musikkfaget

Se info om hvert enkelt tilbud når du går inn på linken undervisningstilbud og disiplin.

Musikk: Du får instrumental/vokal opplæring som er individuelt tilpasset, både gjennom solo og gruppe. Teori og praksis går parallelt. Undervisningen er solo eller i gruppe i ca 20-45 minutter pr. uke.

Leie av instrumenter/utstyr: Kulturskolen leier ut musikkinstrumenter som: Fiolin, Cello, Kontrabass, Tverrfløyte, Horn. Pris kr. 200 pr semester (halvår). Øvrige blåseinstrumenter lånes ut fra skolekorpsene til medlemmer i skolekorps.

Samspill for musikkelever: I tillegg til den vanlige instrumentalopplæringa i kulturskolen vil vi forsøke å legge til rette for at alle musikkelevene får delta i samspill/fellessang innenfor genrene: orkester, kor eller band.

"SteinkjerSolistene": Kulturskolen har eget samspilltilbud for strykere gjennom kulturskolens orkester. For mer info se HER 

Gruppebaserte introduksjonstilbud:

Samarbeid med fritidsmusikklivet:

Kulturskolen samarbeider med skolekorpsene i kommunen ved at kulturskolelærerne har ansvaret for aspirantopplæring i korpsa. Vi samarbeider i 2017 med Steinkjer skolekorps, Egge skolekorps, Binde Skolekorps, Beitstad skolemusikk og Kvam og Følling skolekorps. Aspirantopplæringen foregår ofte på grunnskolene i grendene og gjerne på dagtid der dette passer. Aspirantene blir innmeldt i kulturskolen som ordinære kulturskoleelever, og skolekorpsene refunderer ofte deler av skolepengene. Mer info om samarbeidet finner du ved å kontakte skolekorpset i din skolekrets. Andre samarbeidspartnere er grunnskoler, barnehager, kor, korps og orkester. Merk at du også uavhengig av denne ordninga kan søke ordinær elevplass i kulturskolen på blåseinstrument.

Korps-arbeid og satsningsområder:                                                                                            

Blås i skolen: Kulturskolen har fra høsten 2016 initiert et prosjekt med "Blås i skolen" som er prøvd ut ved Mære skole, Steinkjer skole og Egge barneskole. Elevene i 3-4 trinn får korpsopplæring i skoletid der vi dekker kompetansemål i musikkfaget gjennom musisering. Prosjektet går over 6 uker ved hver skole.

Regionskorps for ungdom - STRUK:                                                    

Steinkjer Regionale Ungdomskorps er et prosjektbasert ungdomskorps i Steinkjer som ble startet på initiativ fra skolekorpsa i Steinkjer som samarbeider med kulturskolen gjennom Steinkjer Korpsforum. Kulturskolen hjelper korpset med økonomi og regnskap. Korpset har fra starten hatt et godt samarbeid med Musikktjenesten i Nord-Trøndelag når det gjelder musikalsk ledelse.

Mer info om aktiviteten i kommende sesong finner du i vedlagte hefte HER

Korpsforum: Kulturskolen leder korpsforum som har representanter fra alle skolekorpsene i kommunen. Vi har ca 4-6 møter per skoleår og aktuelle saker er koordinering av fellesaktiviteter, rekruttering m.m.Opprettet  : Friday, March 31, 2017 av Svein Kåre Haugen
Sist endret  : Thursday, August 23, 2018 av Svein Kåre Haugen