Dans

Her finner du mer info om dansefaget:

Om dansetilbudet i kulturskolen:

Dansehefte: med praktisk informasjon for barnedans, kompetansemål, prosesser rundt forestillinger, regler for forestillinger, oppgaver til foreldreansvarlige, nettbutikker for danseutstyr finnes HER

Ukeplan for danseundervisningen skoleåret høsten 2018 finner du HER

Referat fra foreldremøte for dansefaget 3. januar 2019 finner du HER

Plan for:

Halvårsplan for dans høstsemesteret 2018 finner du HER

Undervisningen i dans foregår i grupper fra 45-90 minutter ukentlig etter alder og nivå.

Se mer info under undervisningstilbud.

Visjon: Hos barn er dans et intuitivt uttrykksmiddel fra fødselen av, som et naturlig samspill mellom lyd og bevegelse. Det er viktig at denne medfødte evnen blir stimulert videre i oppveksten. Å oppleve, utøve og å skape dans vil kunne gi positive holdninger til egen kropp, utvikle evnen til å lytte til egen kropp, stimulere til kreativitet, og styrke elevens fysiske, sosiale og intellektuelle holdning. Det bør også legges vekt på å føre tradisjonsdansen videre for å skape sterkere band til egen historie.

Gjennom arbeidet med dans skal elevene:

Ulike hovedgrupper av dans: Kunstdans, Samværsdans, Dans smed røtter i ungdomskulturen, Kreativ og skapende dans.
Opprettet  : Friday, March 31, 2017 av Svein Kåre Haugen
Sist endret  : Wednesday, January 23, 2019 av Svein Kåre Haugen