Visuell kunst

Her kommer info om visuell kunst

Visuell kunst:


Visuell kunst er et stort fagfelt med flere ulike uttrykk og teknikker. Vi har delt vår undervisning inn i fire forskjellige underfag:

1) et forberedende nybegynnerkurs for alle nye søkere fra 7 – 10 år,
2) Visuell kunst – med hovedfokus på tegning
3) Visuell kunst -hovedfokus på malerkunst 
4) Visuell kunst –hovedfokus på forming.

Visuell kunst:
Målgruppe: Barn og ungdom fra 2. kl – v.g.s som er interesserte i kreative kunstaktiviteter som f.eks. å tegne, male eller lage forskjellige ting, og som vil lære mer om det.

Organisering:
– Gruppeundervisning delt etter alder/nivå med ca. syv elever/gruppe. Det er rom for individuell veiledning da gruppene er små.
– Ukentlig undervisningstid er 1,5 time/uke (eller 3 timer/hver annen uke for de eldste og/eller viderekommende elever.)

Mål/Innhold:
Målet med visuell kunstundervisning er at en elev bl.a.
– får gleden av det å skape, begeistring og forståelse for faget
– får utvikle sin visuelle uttrykksevne, fantasi, formsans og fargeforståelse.
– får erfaringer med ulike materialer og teknikker
– får utvikle evnen til å uttrykke egne observasjoner, ideer, opplevelser og følelser gjennom selvstendige prossesser
– får evnen til vurdering av eget og andres visuelle produkter, og evnen til refleksjon omkring den kreative prosessen
– får kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og kommunikasjon
– får erfaringer med profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirerer til eget skapende arbeidOpprettet  : Friday, March 31, 2017 av Svein Kåre Haugen
Sist endret  : Friday, April 20, 2018 av Svein Kåre Haugen