God sommer!

En riktig god sommer ønskes elever, foresatte og ansatte! Første skoledag for elevene er onsdag 16. august. Skolestartannonse vil stå i Trønder-avisa når det nærmer seg. -Elisabeth


Møtereferat SU/SMU Beitstad skole 13.06.17

Møtereferat SU/SMU Beitstad skole 13.06.17


Møtereferat FAU årsmøte 2017

Her finner dere referat fra FAU sitt årsmøte 2017
Her finner dere referat fra FAU sitt årsmøte 2017


Møtereferat FAU 09.05.17

Her finner dere møtereferat fra FAU sitt møte 09.05.17
Her finner dere møtereferat fra FAU sitt møte 09.05.17


Møtereferat SU/SMU 16.05.17 Beistad skole

Vedlagt finner dere møtereferat fra siste møte
Møtereferat 16.05.17


Hold fjæra ren!

Elevene ved Beitstad skole har de siste dagene jobbet for å holde fjæra ren.
Vi har deltatt i et nasjonalt arbeid med å rydde fjæra, på vegne av oss alle. Elevene svært lite fornøyd med tilstanden i fjæra, og jeg skal hilse fra dem å si at de som har kasta all søpla på tenke


Velkommen til førskoledager!

Torsdag 1. juni og fredag 2. juni ønskes alle kommende 1. klassinger til førskoledager
Informasjonsbrev


Foreldremøte skolestartere (2017-2018)

Velkommen til foreldreaktiv skole del 1 29.05.17
Foresatte til elever som skal starte ved Beitstad skole i 1. trinn høsten 2017, ønskes herved velkommen til foreldremøte 29.05.17


Møtereferat FAU-møte 14.11.16

Her finner dere det siste møtereferatet fra FAU
https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=jnvBEx4xTdvB%2f5BmBYN6VzHlhOYZ9TEExfvJ3FOTIh0%3d&docid=0ece7fd7baac44e83a75bf23297a29fd3&rev=1


Rammeplan samarbeid heim-skole

Her finner dere rammeplan samarbeid heim-skole. Rammeplanen er vedtatt i SU 18.10.16. Rammeplanen gir god informasjon om skolens arbeid, navn fra foresatte som representerer sine trinn i ulike utvalg
https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=rhG1nex0Yiw2ytv5%2fAAyjQbPw2hwN1GN0gDBH9LxGCQ%3d&docid=07ec6d03c9be741dd8f613eec277000a7&rev=1


Vedtekter for SFO Beitstad skole

Her finner dere vedtekter for SFO Beitstad skole som ble vedtatt på SU-møtet 18.10.16
https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=FxUFbNHF58OVa0OfeQuzZeHe8u9WoDTQcgssB%2bg6iOk%3d&docid=09ad13c038f554e618ad7141077d6b8bb&rev=1


Møtereferat FAU 17.10.16

Her finner dere FAU-referat fra møtet 17.10.16.
Møtereferat fra FAU 17.10.16 https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=IoffXnCqk7PHvmT01ev8w32qBvUHkEgQTTqdZdMQ0Bk%3d&docid=02fbb673e769744c8816d


Møtereferat SU/SMU 18.10.16 Beitstad skole

Her finner dere siste møtereferat fra skolens SU/SMU
https://inntroskolen.sharepoint.com/beitstad/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=9psF%2f4kFF5NfjJjBWbU%2bYUhuDcTp%2b0XnUqhXDkVEXpI%3d&docid=016956a59d773419ea6a1ba850e7623d9&rev=1


SU_SMU-møte 130916

Møtereferat SU/SMU-møte Beitstad skole 13.09.16


Møtereferat SU/SMU 13.09.16


Velkommen til skolestart 2016-2017

Alle elever ønskes velkommen til skolestart tirsdag 16. august.
1. trinn møter kl 09:00 inne i skolens amfi 2.-7. trinn møter ved sine innganger kl 08:30 Skoleslutt for alle er klokken kl 14:00


Forskoledager våren 2016

Kommende 1. trinn ønskes velkommen til førskoledager torsdag 2. juni og tirsdag 7. juni. Eget brev er sendt ut via barnehagene


Foreldremøte for kommende 1. trinns foreldre

Foreldremøte for kommende 1. trinns foreldre holdes tirsdag 31. mai kl 19:00-21:00 på skolen. Alle foresatte skal ha mottatt invitasjon via egen barnehage.


Ustabilt mobilnett_krisetelefon

Ved krise vær vennlig benytt inspektør sin mobil 92 02 27 85.
Telenor melder at feil skal være utbedret i morgen fredag kl 15:30.


Ustabilt mobilnett

Skolen opplever ustabilt mobilnett for tiden.
Dette har konsekvenser for bruk av kontaktlærernes mobiltelefoner. Det vil kunne oppleves at samtaler og sms ikke kommer igjennom. Feilen er meldt til ansvarlig instans. Rektor


Julemarked 2015

Velkommen til årets julemarked ved Beitstad skole
Torsdag 10. desember kl 17:00-19:00 arrangeres det julemarked ute i skolegården. Vi ønsker foreldre, søsken, besteforeldre og andre interesserte i bygda velkommen til julemarked og tenning av julegran


Møtereferat SU_SMU Beitstad skole

Her finner dere møtereferat fra SU/SMU ved Beitstad skole skoleåret 2015-2016
Møtereferat SU_SMU Beitstad skole 10.11.15


Bispevisitas 20. november

Fredag 20. november er det Bispevisitas i bygda, og skolen får besøk av Biskop i Nidaros Tor Singsaas.