Informasjon skole-heim

Overgang barnehage – skole og barneskole – ungdomsskole Her finner du informasjon om: Overgang barnehage-skole Overgang barneskole-ungdomss


SFO

Her er informasjon om Henning skole sitt SFO-tilbud
SFO - skolefritidsordning Henningskole har ingen egen SFO. Vi har imidlertid tett samarbeid med barnehagene i kretsen; Lerkehaug barnehage og Granstubben barnehage, for å gi alle elever som ønsker


Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten ved Henning skole består av både helsesøster og fysioterapeut. Begge kan kontaktes av foreldre som ønsker å spørre om noe. He


Informasjon om Henning skole

Henning skole – En framtidsretta skole for framtidsretta elever 😊
Litt om skolen Faktainformasjon skoleåret 2018/2019:   Elever : 90 elever


Råd og utvalg ved Henning skole

Elevrådet ved Henning skole 2018/19 Elevrådsleder: Gaute, 7.klasse Nestleder: Thea, 7.kl Øvrige medlemmer: Thomas 6.kl, Hanne 6.kl, Torbjørn 5.kl, Ellen