Kulturskolens pedagogiske plattform og fagplaner

Vårt verdigrunnlag: "Eleven skal være i sentrum"
Kulturskolen står for trygghet, respekt, inkludering, tilhørighet, likeverdighet, forståelse, åpenhet, kvalitet, kreativitet, utfoldelse og mestring. Kulturskolen pedagogiske plattform finner du HE


Kulturskolens ansatte

Her ser du bilde av kulturskolens ansatte
Her ser du et bilde av personalet ved Steinkjer kommunale kulturskole. Disse lærerne vil legge til rette for ei god faglig kulturell utvikling for barn og unge i Steinkjer.