Øveplaner Lø skole

Her finner dere siste publiserte øveplaner fra skolen.
1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse oppdatert 20. august 2019


Vennskapsuke

Det ble arrangert vennskapsuke ved Lø skole i uke 36. Uka ble åpnet med sang og dans fra de ansatte. Video ligger i link i teksten.
I løpet av uka hadde elevene ulike fadderaktiviteter, lagde vennskapsring, vennskapspuslespill og fredag ble uka avsluttet med skolens lengste pølsefestbord. Her er link til video fra åpninga: http


Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen

Prosedyre for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing i skolen. jf. Opplæringsloven § 9A. Her finner dere link til dokumentet som omhandler prosedyre for å forebygg, avdekke og hånd


Referat fra SU

Her ligger nyeste referat fra SU ved Lø skole
Nyeste SU-referat , oppdatert 12. november 2018


Referat fra FAU

Her ligger nyeste referat fra FAU ved Lø skole
Nyeste FAU-referat , oppdatert 12. november 2018


Skoleruta

Her ligger skolerutene for dette skoleåret og skoleåret 2019-2020. Siste skoledag skoleåret 2018-2019 er torsdag 20. juni.
Informasjon om skoleruta på kommunens hjemmeside


GRATIS ÅRSKORT I DAMPSAGA BAD FOR ELEVER PÅ 3. TRINN

Steinkjer kommune har avtale med Dampsaga Bad om at alle elever på 3. trinn får gratis årskort.
Når gjelder årskortet? Årskortet gjelder på uke- og helgedager i skoleåret. Kortet gjelder ikke i sommerferien og juleferien. Det gjelder heller ikke mandag til fredag i høstferien og


DuBestemmer.No - Foresatte

Du bestemmer er et undervisningsopplegg om personvern og nettvett for barn og unge mellom 9 og 18 år. Målet med Du bestemmer er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og valgene de
Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den digitale sosiale arenaen. Foresatte er sentrale rollemodeller for sine barn, og de må derfor sette seg inn i de unges digitale verden og skaff