Tips fra FAU om bruk av sosiale media

Tips fra FAU om bruk av sosiale media
Følger du med? Aftenposten har I det siste hatt flere artikler om barn og unges bruk av sosiale medier. Her kan du hente tips og råd på hvordan du som foreldre kan følge med.