Sommerstengt uke 29, 30 og 31

Steinkjer voksenopplæring holder stengt fra torsdag 11. juli til fredag 2. august. Resepsjon og telefon er betjent fra mandag 5. august kl. 8.00. Vi ønsker alle våre gamle og nye deltakere, og samarbe


Påmelding til språkprøve i mai 2019

Neste påmelding for norskprøve sommer er mulig mellom 23.–26. april, påmelding åpner klokka 09.00 tirsdag 23. april. Prøven avholdes i perioden 20. - 24. mai. Brev om dato og tidspunkt kommer i p


Steinkjer voksenopplæring har 30 årsjubileum i 2017

Steinkjer voksenopplæring har 30 årsjubileum i 2017. Det planlegges en festaften i samarbeid med flyktningtjenesten, 5.oktober. Alle nåværende og tidligere faste ansatte, samt et utvalg av elever fra


Saksbehandlingstid

Vi har en ukes behandlingstid for utstedelse av bevis for fullført opplæring.


Informasjonsbrev om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Her kan du finne informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
https://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/maler-og-materiell-for-kommunene/brev-om-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/


Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring er et av satsingsområdene til Steinkjer voksenopplæring.
Link til Kompetanse Pluss sine sider om arbeidsrettet opplæring: http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Arbeidsrettet-opplaring/


Øve til norskprøven

Her kan du øve til norskprøven. Se link under.
https://bliklar.portfolio.no/ https://enovate.no/voxdemo/norsk/


Gratis norskopplæring på nett

Her kan du lære norsk på nett helt gratis. Se link under.
http://norsk123.cappelendamm.no/ https://nyinorge.portfolio.no/ http://pavei.cappelendamm.no/ https://norskna.portfolio.no/ http://praktisknorsk.cappelendamm.no/ http://norskgrammatikk.


Statsborgerprøve

Det er nå mulig å melde seg opp til Statsborgerprøve. Ta kontakt med skolen på tlf:74169243 for påmelding. https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/statsborgerproven/
Vil du søke om norsk statsborgerskap? Reglene for å søke norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer 


Informasjon på mange språk

Her kan du laste ned informasjon om opplæring på mange språk. http://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-veiledere-og-informasjonsmateriell/maler-og-materiell-for-kommunene/maler-for-informasjon-om-norskopp


Statistikk integrering

Statistikk integrering. http://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1702


Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Her kan du finne praktiske opplysninger fra offentlige etater. Se link. http://www.nyinorge.no/


50 timers kurs i samfunnskunnskap

Her kan du se vårt undervisningsopplegg i samfunnskunnskap på mange språk. http://www.samfunnskunnskap.no/


Eksempeloppgaver i samfunnskunnskap

Hvem skal ta prøven? http://enovate.no/voxdemo/samfunnskunnskap/
Hvem skal ta prøve? Åpne Lukk


Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Her kan du lese om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Rett og plikt til opplæring. http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/norskopplaring/


Informasjon om norskprøvene

Informasjon om norskprøvene og frister for påmelding. Se link. http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob=12787


Grunnleggende ferdigheter

Les om grunnleggende ferdigheter. Se link.
http://www.vox.no/Grunnleggende-ferdigheter/


Nettressurser for å lære norsk

Nettressurser for å lære norsk. Se link. http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/nettressurser-for-a-lare-norsk/


Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering. http://www.vox.no/realkompetanse/Realkompetansevurdering-i-grunnskole-og-videregaende/


Fakta om innvandring

http://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/


Steinkjer voksenopplæring, avdeling sentrum er stengt mandag 8/2 og tirsdag 9/2.

Branntilsynet har varslet stenging av skolens lokaler i sentrum. Utbedring etter branntilsyn, mandag og tirsdag. Første oppmøtedag for elevene er onsdag 10.februar. Ansatte møter i lillesalen, mandag


Statstikk og informasjon om innvandring

http://www.imdi.no


Ledige plasser på kveldskursene.

Vi har ledige plasser på kveldskursene. Ta kontakt på telefon 74169243 for påmelding.


Oppstart av nye norskkurs

Oppstart av nye norskkurs er 18. april. Vi tilbyr opplæring både på dag og kveld.


Nyheter uke 5

Nyheter Uke 5: 1. Ny avdeling i sentrum. Opplæringsuke for alle ansatte i uke 5. Elever som har praksisplass skal ha praksis hele uken. Grunnskolen har vanlig undervisn


Vi søker praksisplasser

Mange av våre elever har språkpraksis som metode i norskopplæringen. Har du ledig praksisplass i din bedrift er det fint om du melder fra til oss om dette. Ta kontakt på telefon med rektor på 74169245


Alternativ uke for elever og ansatte i uke 5

Grunnet stor økning i elevtall og mange nye ansatte vil det bli alternativ skoleuke i uke 5
Ansatte skal skoleres i nytt skoleslag, lovverk, rundskriv og læreplaner. Elevene vil i stor grad få tilbud om praksis. Grunnskolen har tilbud som normalt. Mer informasjon kommer.


Nyttige sider om norsk og samfunnskunnskap

Nyttige sider om norsk og samfunnskunnskap på denne siden
http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ Nye norskkurs starter i uke 6 og i uke 16. Læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: http://www.vox.no/c


Språkprøver

Vi arrangerer muntlige språkprøver fra nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2 torsdag 3.desember fra kl.15.00. Brev er sendt til påmeldte kandidater.
Skriftlige språkprøver gjennomføres fredag 4.desember. Brev er sendt til påmeldte kandidater. Begge prøvene arrangeres i våre lokaler i sentrum. http://www.vox.no/Norsk-og-sa


Info fra Steinkjer voksenopplæring

Steinkjer voksenopplæring har skoletilbud i følge skoleruten gjeldende for Steinkjer kommune
http://www.steinkjer.kommune.no/skoleruta-2012-2013.4930673-74006.html Vi tilbyr i tillegg enkelte kurs i ferier og på ettermiddag/kveld. Skolen holder stengt i ju


Skolens tilbud

Steinkjer voksenopplæring tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring, grunnleggende ferdigheter, norsk og samfunnskunnskap og spesialundervisning for voksne. Vi har ansvar for ulike prosjekter som kval